Skolans övergripande profiler syftar till att uppmärksamma de vetenskapliga processerna såväl som de konstnärliga. Genom att arbeta ämnesöverskridande tar vi vara på elevernas kreativitet och nyfikenhet, vilka är gemensamma nämnare för vetenskap och konst.

...
...

Öppet hus Fsk -åk 3 den 15 januari kl. 9-13. Åk 4-9 den 17 januari kl. 9-15, drop - in på expeditionen kl. 17-20